Kontakt

Siedziba: Koło Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie ul. Słoneczna 72-400 Łukęcin

Adres do korespondencji: Koło Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie ul. Bursztynowa 9A 72-400 Łukęcin

Telefon: 73-9-0 00-109