Program Pomocy Żywnościowej

Zapraszamy po odbiór kolejnej pomocy dla najbardziej potrzebujących.