Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Już wkrótce rozpoczynamy oficjalną realizację akcji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PZ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu Fregata, Burmistrzem Dziwnowa, OPS w Dziwnowie oraz Klubem Radnych „Przyjazna Gmina” zaprasza osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej do skorzystania z nieodpłatnej pomocy bez jakichkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Dziwnów wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3.

Informacje o sposobie otrzymania skierowania można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie: 91 3813786, 91 3814282, 665757895 w godzinach: 7:30 – 15:30.

Zestaw roczny artykułów Podprogramie obejmuje artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.

„Przed nami kolejne wspaniałe przedsięwzięcie, dzięki któremu, a jestem o tym przekonana, pojawi się uśmiech na niejednej twarzy. W Polsce spotykamy się niestety dalej z osobami potrzebującymi tego typu pomocy. Dlatego też jest nam niezmierni miło poinformować mieszkańców Łukęcina, że dzięki wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu możemy bez zbędnej zwłoki rozpocząć pomoc dla osób znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej.” – Mówi przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie Marta Miodońska.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PZ):

Pomocą żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PZ)  mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r., poz. 1876
ze zm.) i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  •  701,00 zł x 220 % =1.542,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  •  528,00 zł x 220 % =1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.